KALENDARZ  ZAMIERZEŃ  SPORTOWYCH  2018
grupa szkoleniowa - wszystkie kategorie


termin   nazwa miejsce organizator broń pn. broń kul. kategoria wyniki
7.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼   x open
13.01   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼   x open
14.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Smotryszów 10-ka Radomsko   x open
14.01   zawody klubowe - pistolet Druæbice SIGMA SHOOTING £ód¼   x open
20.01   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   x open
21.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   x open
21.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Druæbice SIGMA SHOOTING £ód¼   x open
24 i 27.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ STRZELMISTRZ £ód¼   open
25.01   zawody klubowe - karabin, strzelba Las Vegas - USA MILICON Zduńska Wola   open
25 i 27.01   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ SPO£EM £ód¼   x open
27.01   zawody klubowe - karabin £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼   x open
28.01   zawody klubowe - pistolet, karabin £ask KRUK £ask x   open
28.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY £ód¼   x open
28.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   x open
4.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼   x open
8 i 10.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   x open
9.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Aleksandrów £ódzki TOP GUN Aleksandrów £ódzki   x open
10.02   zawody klubowe - pistolet, karabin  Be³chatów IGLICA Be³chatów x   m³.,m/k
11.02   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ COLT £ód¼   x open
11.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY £ód¼   x open
11.02   zawody klubowe - pistolet Druæbice SIGMA SHOOTING £ód¼   x open
17.02   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   x open
18.02   z. klubowe - pks - PUCHAR WOJEWÓDZTWA  £ód¼ COLT £ód¼   x open
18.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ SIGMA SHOOTING £ód¼   x open
21 i 24.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ STRZELMISTRZ £ód¼   x open  
24.02   zawody klubowe - karabin £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼   x open  
24.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zapady SKSS Rogów   x open  
25.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   x open  
11.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola MILICON Zduńska Wola   x open  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
obja¶nienie skrótów:
    ME - Mistrzostwa Europy;  FOOM - Fina³ Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzieæy;  KN - kadra narodowa;  KW - kadra wojewódzka

plan zamierzeń szkoleniowo-sportowych 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

archiwum:  kalendarze  201120122013201420152016; 2017