KALENDARZ  ZAMIERZEŃ  SPORTOWYCH  2019
grupa szkoleniowa - wszystkie kategorie

termin   nazwa miejsce zawodów organizator broń pn. broń kul. kat. rezultaty
5.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
6.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
12.01   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   X open
13.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Smotryszów 10-KA Radomsko   X open
13.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open
13.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open
17 i 20.01   zawody klubowe - pistolet, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open
20.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
20.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open
20.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open
21.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open
23.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open
25.01   zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   open
25.01   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open
26.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ STRZELMISTRZ £ód¼   X open
26.01   zawody klubowe - pistolet, karabin Belchatów IGLICA Be³chatów X   open
26-27.01   zawody klubowe - pistolet £ód¼ COLT £ód¼   X open
27.01   zawody klubowe - pistolet, karabin £ask KRUK £ask   X open
27.01   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open
27.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY ³ód¼   X open
1.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Aleksandrów £ódzki TOP GUN Aleksandrów £ódzki   X open
2.02   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   X open
3.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
10.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba - Puchar Województwa £ód¼ COLT £ód¼   X open   
10.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open
10.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
10.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open
14.02   zawody klubowe - pistolet, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open
16-17.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba - Liga Sportera Okrźglica KABAR £ód¼ X open
17.02   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ COLT £ód¼   X open
18.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open
19 i 22.02   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
20.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
22.02   zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   open  
23.02   zawody klubowe - pistolet, karabin Zapady SKSS Rogów   X open  
23.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
24.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Druæbice SIGMA SHOOTING £ód¼   X open  
24.02   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
24.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY ³ód¼   X open  
24.02   zawody klubowe - pistolet £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
2.03 ¦wiźto Kobiet - Puchar Województwa £ód¼ SPO£EM £ód¼ X m³.,k/m
2.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Aleksandrów £ódzki TOP GUN Aleksandrów £ódzki   X open  
2.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
3.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba - Puchar Województwa Okrźglica KABAR £ód¼ X open
9.03   zawody klubowe - pistolet, karabin Szczerców SALWA Szczerców X   open  
9.03   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   X open  
10.03   zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   open  
10.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
10.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
10.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
10.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY ³ód¼   X open  
10.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
16.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
17.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
18.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
20.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
21.03   zawody klubowe - pistolet £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
21 i 24.03   zawody klubowe - pistolet, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
23.03   zawody klubowe - pistolet Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
24.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
24.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
26 i 29.03   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
31.03   zawody klubowe - pistolet, karabin Sieradz KRUK £ask   X open  
31.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Smotryszów 10-KA Radomsko   X open  
31.03   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
5.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Aleksandrów £ódzki TOP GUN Aleksandrów £ódzki   X open  
5.04   zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   open  
6.04   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   X open  
7.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
8.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
11 i 14.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
13.04   zawody klubowe - karabin Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
13.04   zawody klubowe - pistolet, karabin - Puchar Województwa Sulmierzyce 10-KA Radomsko X   m³odz.  
14.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
14.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
14.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba - Puchar Województwa £ód¼ COLT £ód¼   X open  
14.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
20.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
23 i 26.04   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
24.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY ³ód¼   X open  
27.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Radomsko 10-KA Radomsko   X open  
27.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
27.04   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
28.04   zawody klubowe - pistolet £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
28.04   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ COLT £ód¼   X open  
28.04   zawody klubowe - pistolet, karabin £ask KRUK £ask   X open  
28.04   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
29.04   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
3.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Wójcin SNAJPER Wójcin   X open  
3.05   zawody klubowe - pistolet, karabin Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
4.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
5,05   zawody klubowe - pistolet, strzelba Smotryszów 10-KA Radomsko   X open  
5.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba - Puchar Województwa Okrźglica KABAR £ód¼ X open
11.05   zawody klubowe - pistolet, karabin Szczerców SALWA Szczerców X   open  
11.05   zawody klubowe - pistolet, karabin - Puchar Województwa Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   m³odz.  
11.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Aleksandrów £ódzki TOP GUN Aleksandrów £ódzki   X open  
11.05   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   X open  
12.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
12.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
12.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
12.05   zawody klubowe - karabin Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
12.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY ³ód¼   X open  
12.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
19.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
19.05   zawody klubowe - pistolet £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
19.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
19.05   zawody klubowe - karabin Jasień 10-KA Radomsko   X open  
19.05   zawody klubowe - pistolet, karabin Sieradz KRUK £ask   X open  
26.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
26.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
26.05   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
27.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
28 i 31.05   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
29.05   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
1.06   Puchar Lata - Puchar Województwa Szczerców SALWA Szczerców X   m³odz.  
1.06   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
2.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
2.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
6 i 9.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
7.06   zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   open  
7.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Aleksandrów £ódzki TOP GUN Aleksandrów £ódzki   X open  
8.06   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   X open  
9.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
10.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
15.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
16.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
16.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
16.06   zawody klubowe - karabin Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
16.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
17.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
22.06   zawody klubowe - pistolet - Puchar Województwa Jasień 10-KA Radomsko   X open  
22-23.06   zawody klubowe - pistolet - PiRO Okrźglica KABAR £ód¼ X open
22-23.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
23.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Jasień 10-KA Radomsko   X open  
23.06   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Wójcin SNAJPER Wójcin   X open  
23.06   zawody klubowe - pistolet, karabin Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
25 i 28.06   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
30.06   zawody klubowe - pistolet £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
30.06   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ COLT £ód¼   X open  
30.06   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
5.07   zawody klubowe - pistolet, karabin Szczerców SALWA Szczerców X   open  
6.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Aleksandrów £ódzki TOP GUN Aleksandrów £ódzki   X open  
7.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
7.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY ³ód¼   X open  
7.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
8.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
10.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
14.07   zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   open  
14.07   zawody klubowe - strzelba Smotryszów 10-KA Radomsko   X open  
14.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
14.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Wójcin SNAJPER Wójcin   X open  
14.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
14.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
14.07 zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola X open
21.07   zawody klubowe - pistolet - Puchar Województwa Jasień 10-KA Radomsko   X open  
21.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
23 i 26.07   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
27.07 zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
28.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Wójcin SNAJPER Wójcin   X open  
28.07   zawody klubowe - pistolet, karabin £ask KRUK £ask   X open  
28.07   zawody klubowe - pistolet £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
28.07   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
28.07   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
4.08   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
9.08   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Aleksandrów £ódzki TOP GUN Aleksandrów £ódzki   X open  
10.08   Puchar Województwa Galewice VICTORIA Wieruszów   X open  
11.08   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
11.08   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
15.08   zawody klubowe - pistolet, karabin £ask KRUK £ask   X open  
15.08   zawody klubowe - pistolet, karabin Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
17.08   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
18.08   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
24-25.08 Mistrzostwa Polski Liga Sportera - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
25.08   zawody klubowe - pistolet £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
25.08   zawody klubowe - pistolet, karabin Sieradz KRUK £ask   X open  
25.08   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
26.08   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
27 i 30.08   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
28.08   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
1.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
1.09   zawody klubowe - karabin Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
7.09   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
7.09   Puchar Województwa Be³chatów IGLICA Be³chatów X   m³/k/m  
8.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
8.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
8.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba - Puchar Województwa Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
8.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
8.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Aleksandrów £ódzki TOP GUN Aleksandrów £ódzki   X open  
12 i 15.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
13.09   zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   open  
14.09   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   X open  
21.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
21.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
22.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
22.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
22.09   zawody klubowe - pistolet £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
22.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Jasień 10-KA Radomsko   X open  
22.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY ³ód¼   X open  
23.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
24 i 27.09   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
25.09   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
29.09   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ COLT £ód¼   X open  
29.09   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
5.10   Puchar Województwa £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
5.10   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
5.10   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   X open  
6.10   zawody klubowe - pistolet, strzelba Smotryszów 10-KA Radomsko   X open  
6.10   zawody klubowe - pistolet, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
13.10   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
13.10   zawody klubowe - pistolet, karabin Sulmierzyce 10-KA Radomsko X   open  
13.10   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
13.10   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
13.10   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
17 i 20.10   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
18.10   zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   open  
20.10   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
20.10   zawody klubowe - pistolet £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
20.10   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY ³ód¼   X open  
21.10   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
22 i 25.10   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
23.10   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
27.10   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Smotryszów 10-KA Radomsko   X open  
27.10   zawody klubowe - pistolet, karabin £ask KRUK £ask   X open  
27.10   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
2.11   Puchar Województwa Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   m³odz.  
3.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
8.11   zawody klubowe - pistolet, karabin Szczerców SALWA Szczerców X   open  
9.11   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   X open  
9.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
10.11   zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   open  
10.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
10.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Wójcin SNAJPER Wójcin   X open  
10.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
10.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
11.11   zawody klubowe - pistolet Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
16.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
17.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
17.11   zawody klubowe - pistolet £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
17.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
21 i 24.11   zawody klubowe - pistolet, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
23.11   Puchar Województwa £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
24.11   zawody klubowe - pistolet Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
24.11 zawody klubowe - pistolet, karabin £ask KRUK £ask X open
24.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY ³ód¼   X open  
24.11   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
25.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
26 i 29.11   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
27.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open  
30.11   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
1.12   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
5 i 8.12   zawody klubowe - pistolet, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
7.12   Puchar Województwa Be³chatów IGLICA Be³chatów X   m³/k/m  
7.12   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   X open  
8.12   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
8.12   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
8.12   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
8.12   zawody klubowe - karabin Radomsko RYKOSZET Radomsko X open
8.12   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
10 i 13.12   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
15.12   zawody klubowe - pistolet, karabin Sieradz KRUK £ask   X open  
15.12   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY ³ód¼   X open  
15,12   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
15.12   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ KOLIMATOR £ód¼ X open
19.12   zawody klubowe - pistolet, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
29.12   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
29.12   zawody klubowe - pistolet Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open  
29.12   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
30.12   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

plan zamierzeń szkoleniowo-sportowych 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

archiwum:  kalendarze  201120122013201420152016; 2017; 2018