Strzelectwo sportowe - ŁZSS :: Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, historia, wyniki, regulaminy, aukcje, przepisy
 

 

 

 
Pliki do pobrania

Lp. Opis Format pliku
1.  Wniosek o przedłużenie ważności  LICENCJI  KLUBOWEJ pdf
2.  Wniosek o wydanie  LICENCJI  ZAWODNICZEJ  PZSS pdf
3.  Wniosek o wydanie LICENCJI  ZAWODNICZEJ  PZSS  wyłącznie na strzelanie pneumatyczne pdf
4.  Wniosek o uaktualnienie PATENTU  STRZELECKIEGO pdf
5.  Wniosek o przyjęcie klubu do PZSS i przyznanie LICENCJI  KLUBOWEJ pdf
6.  Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej doc
7.  Wniosek o podwyższenie klasy sędziego strzelectwa sportowego doc
8.  Wniosek o podwyższenie klasy sędziego strzelectwa dynamicznego doc
9.  Wniosek o przedłużenie ważności licencji sędziowskiej  doc
10.  Zmiana barw klubowych  pdf
11.  Druk wpłaty za licencję PZSS xls
12.  Druk wpłaty za licencję sędziego strzelectwa sportowego xls
13.  Wniosek o przyznanie LICENCJI TRENERA strzelectwa sportowego xls
14.  Druk wpłaty składki członkowskiej na konto ŁZSS xls
15.  Przepisy bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym pdf
16.  Skrócone dane dotyczące ograniczeń w broni sportowej pdf
17.  Skrócone dane dotyczące czasów konkurencji w strzelectwie sportowym pdf
18.  Obrona konieczna, stan wyższej konieczności i inne artykuły KK pdf
19.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące badań sportowo-lekarskich pdf
20.

 DEKLARACJA przystąpienia klubu do ŁZSS 

doc
21.

 KARTA  EWIDENCYJNA  KLUBU  SPORTOWEGO

doc
22.  WZÓR  REGULAMINU  ZAWODÓW  doc
23.  Wzór komunikatu z zawodów strzeleckich w pełnych konkurencjach xls
24.  Wzór komunikatu z zawodów strzeleckich w konkurencjach open xls
25.  REGULAMIN UZYSKIWNIA UPRAWNIEŃ PROWADZĄCEGO STRZELANIE  pdf
26.  Program kursu prowadzącego strzelanie pdf
27.  Wniosek o przyznanie uprawnień  PROWADZĄCEGO  STRZELANIE  doc
28.  Zgłoszenie udziału  doc
29.  Potwierdzenie udziału  doc

wykonanie:Antoni Kamiński