Strzelectwo sportowe - ŁZSS :: Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, historia, wyniki, regulaminy, aukcje, przepisy
 

 

 

 
Pliki do pobrania

Lp. Opis Format pliku
1.  Wniosek o przedłużenie ważności  LICENCJI  KLUBOWEJ pdf
2.  Wniosek o uaktualnienie PATENTU  STRZELECKIEGO pdf
3.  Wniosek o przyjęcie klubu do PZSS i przyznanie LICENCJI  KLUBOWEJ pdf
4.  Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej doc
5.  Karta pracy sędziego strzelectwa sportowego doc
6.  Karta pracy sędziego strzelectwa dynamicznego doc
7.  Wniosek o przedłużenie ważności licencji sędziowskiej  doc
8.  Zmiana barw klubowych  pdf
9.  Wniosek o przyznanie LICENCJI TRENERA strzelectwa sportowego xls
10.  Druk wpłaty składki członkowskiej na konto ŁZSS xls
11.  Przepisy bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym pdf
12.  Skrócone dane dotyczące ograniczeń w broni sportowej pdf
13.  Skrócone dane dotyczące czasów konkurencji w strzelectwie sportowym pdf
14.  Obrona konieczna, stan wyższej konieczności i inne artykuły KK pdf
15.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące badań sportowo-lekarskich pdf
16.

 DEKLARACJA przystąpienia klubu do ŁZSS 

doc
17.

 KARTA  EWIDENCYJNA  KLUBU  SPORTOWEGO

doc
18.  WZÓR  REGULAMINU  ZAWODÓW  doc
19.  Wzór komunikatu z zawodów strzeleckich w pełnych konkurencjach xls
20.  Wzór komunikatu z zawodów strzeleckich w konkurencjach open xls
21.  REGULAMIN UZYSKIWNIA UPRAWNIEŃ PROWADZĄCEGO STRZELANIE  pdf
22.  Program kursu prowadzącego strzelanie pdf
23.  Wniosek o przyznanie uprawnień  PROWADZĄCEGO  STRZELANIE  doc
24.  Zgłoszenie udziału  doc
25.  Potwierdzenie udziału  doc

wykonanie:Antoni Kamiński