Strzelectwo sportowe - ŁZSS :: Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, historia, wyniki, regulaminy, aukcje, przepisy
 

 

 

 

KRYTERIA  POWOŁYWANIA  DO  KADRY  WOJEWÓDZKIEJ

KADRA  WOJEWÓDZKA  2020

wykonanie:Antoni Kamiński