KALENDARZ  ZAMIERZEŃ  SPORTOWYCH  2020
grupa szkoleniowa - wszystkie kategorie

termin nazwa miejsce zawodów organizator broń pn. broń kul. kat. rezultaty
5.01   zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   open
5.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼   X open
12.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open
12.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Smotryszów 10-KA Radomsko   X open
12.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open
19.01   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open
19.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open
19.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Ozorków TARCZA Ozorków   X open
22 i 25.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ STRZELMISTRZ £ód¼   X open
23 i 26.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open
24.01   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open
26.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Kutno ORZE£ Kutno X X open
26.01   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ COLT £ód¼   X open
1.02 zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open
2.02 zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X open
2.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba - Puchar Województwa Okrźglica KABAR £ód¼   X open
8.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Aleksandrów £ódzki TOP GUN Aleksandrów £ódzki   X open
8.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Stary Chrz±stów PSSW £ód¼   X open
9.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zduńska Wola BUNKIER Zduńska Wola   X open
9.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open
9.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open
15.02   zawody wojewódzkie - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   m³odz.
15.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Stary Chrz±stów PSSW £ód¼   X open
15-16.02 zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼ X open
16.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY £ód¼   X open
16.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Zapady SKSS Rogów   X open
16.02   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open
16.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Ozorków TARCZA Ozorków   X open
16.02   zawody klubowe - pistolet, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open
17.02   zawody klubowe - pistolet, karabin strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open
19.02   zawody klubowe - pistolet, karabin strzelba £ód¼ STRZELMISTRZ £ód¼   X open  
19.02   zawody klubowe - pistolet, karabin strzelba £ód¼ DZIESI”TKA £ód¼   X open
20 i 23.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
22.02   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ IGLICA Be³chatów X   open  
22.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ STRZELMISTRZ £ód¼   X open  
22.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £źczyca BASZTA £źczyca   X open  
23.02   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Kutno ORZE£ Kutno X X open  
23.02   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ COLT £ód¼   X open  
28.02   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
29.02 zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open  
29.02   zawody klubowe - pistolet Parzźczew SHOOTING ACADEMY £ód¼   X open  
1.03   zawody klubowe - pistolet, karabin Zduńska Wola SOKÓ£ Zduńska Wola X   open  
1.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba - Puchar Województwa Okrźglica KABAR £ód¼   X open  
6.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Aleksandrów £ódzki TOP GUN Aleksandrów £ódzki   X open  
8.03   zawody wojewódzkie - ¦wiźto Kobiet - pistolet, karabin £ód¼ SPO£EM £ód¼ X   k/m³.  
8.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Druæbice SIGMA-SHOOTING £ód¼   X open  
8.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
8.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY £ód¼   X open  
8.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
14.03 zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼ X open  
14-15.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Stary Chrz±stów PSSW £ód¼   X open  
15.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Kutno ORZE£ Kutno X X open  
15.03   zawody klubowe - pistolet £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
15.03 zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Druæbice SIGMA-SHOOTING £ód¼ X open
15.03   zawody klubowe - pistolet, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
15.03 zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £źczyca BASZTA £źczyca X open
19 i 22.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ SPO£EM £ód¼   X open  
22.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Ozorków TARCZA Ozorków   X open  
22.03   zawody klubowe - pistolet Parzźczew SHOOTING ACADEMY £ód¼   X open  
22.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   X open  
25 i 28.03   zawody klubowe - pistolet, karabin strzelba £ód¼ STRZELMISTRZ £ód¼   X open  
27.03   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ STRZELEC £ód¼   X open  
29.03   zawody klubowe - karabin, strzelba Smotryszów 10-KA Radomsko   X open  
29.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ C4 GUNS £ód¼   X open  
29.03   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £źczyca BASZTA £źczyca   X open  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

plan zamierzeń szkoleniowo-sportowych 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

archiwum:  kalendarze  201120122013201420152016; 2017; 2018; 2019