KALENDARZ  ZAMIERZEŃ  SPORTOWYCH  2018
grupa szkoleniowa - wszystkie kategorie


termin   nazwa miejsce organizator broń pn. broń kul. uwagi wyniki
7.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Okrźglica KABAR £ód¼   x open
13.01   zawody klubowe - pistolet, karabin £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼   x open
14.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Smotryszów 10-ka Radomsko   x open
14.01   zawody klubowe - pistolet Druæbice SIGMA SHOOTING £ód¼   x open
20.01   zawody klubowe - pistolet, karabin Kutno ORZE£ Kutno   x open  
21.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   x open  
21.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Druæbice SIGMA SHOOTING £ód¼   x open  
24.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ STRZELMISTRZ £ód¼   open  
25.01   zawody klubowe - karabin, strzelba Las Vegas - USA MILICON Zduńska Wola   open  
25 i 27.01   zawody klubowe - pistolet £ód¼ SPO£EM £ód¼   x open  
27.01   zawody klubowe - karabin £ód¼ BRACTWO KURKOWE £ód¼   x open  
28.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba Parzźczew SHOOTING ACADEMY £ód¼   x open  
28.01   zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba £ód¼ COLT £ód¼   x open  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
obja¶nienie skrótów:
    ME - Mistrzostwa Europy;  FOOM - Fina³ Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzieæy;  KN - kadra narodowa;  KW - kadra wojewódzka

plan zamierzeń szkoleniowo-sportowych 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

archiwum:  kalendarze  201120122013201420152016; 2017