Strzelectwo sportowe - ŁZSS :: Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, historia, wyniki, regulaminy, aukcje, przepisy
 

 


ŁÓDZKI  ZWIĄZEK  STRZELECTWA  SPORTOWEGO

91-427 Łódź, ul. A. Kamińskiego 7/9

www.strzelectwo.lodz.pl

NIP  725-13-98-920     REGON  471438295     KRS  0000079862

Konto bankowe:  91 1020 3352 0000 1702 0010 9363

telefon:                 e-mail: