Strzelectwo sportowe - ŁZSS :: Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, historia, wyniki, regulaminy, aukcje, przepisy
 

 

Nazwa instytucji e-mail Logo
Ministerstwo Sportu  rzecznik@msport.gov.pl

Polski Związek Strzelectwa Sportowego pzss@pzss.org.pl

Europejska Konfederacja Strzelecka webmaster@esc-shooting.org

Międzynarodowa Federacja Sportu Strzeleckiego munich@issf-sports.org

Łódzka Federacja Sportu

federacjalodz@home.pl

Wojewódzkie związki strzelectwa sportowego    

Pomorski Związek Strzelectwa Sportowego

pomzss@poczta.onet.pl

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego

 mzss_krakow@pro.onet.pl

 
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego

web@lzss.lublin.pl

 

Akademie Wychowania Fizycznego

   
AWF Gdańsk

rektor@ap.awf.gda.pl

AWF Gorzów Wlkp.

awf@awf-gorzow.edu.pl

AWF Katowice

rektorat@awf.katowice.pl

AWF Poznań

e-mail       rektor

AWF Warszawa

dziekanat rektor

 
AWF Wrocław

rektor@awf.wroc.pl

IWF Biała Podlaska prorektor.iwf@awf.edu.pl  
Kluby i sekcje strzeleckie
   
KS  SPOŁEM - Łódź strzelectwo@ksspolem.pl

KSS  STRZELEC -  Łódź bronislaw21@wp.pl
KS  DZIESIĄTKA - Łódź

ks10lodz@gmail.com

KSSiKBP  STRZELMISTRZ - Łódź info@strzelmistrzklub.pl

Inne linki

   
www.insforju.jac.pl    
www.eurocalendar.info    

wykonanie: Tomasz Górski