Strzelectwo sportowe - ŁZSS :: Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, historia, wyniki, regulaminy, aukcje, przepisy
 

 

 

 
Pliki do pobrania

Lp. Opis Format pliku
1.  Wniosek o nadanie  PATENTU  STRZELECKIEGO pdf
2.  Wniosek o wydanie  LICENCJI  ZAWODNICZEJ  PZSS pdf
3.  Wniosek o wydanie LICENCJI  ZAWODNICZEJ  PZSS  wyłącznie na strzelanie pneumatyczne pdf
4.  Wniosek o przedłużenie ważności  LICENCJI  ZAWODNICZEJ  PZSS pdf
5.  Zbiorcze zestawienie sportowców ubiegających się o przedłużenie ważności licencji pdf
6.  Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej doc
7.  Wniosek o podwyższenie klasy sędziego strzelectwa sportowego doc
8.  Wniosek o podwyższenie klasy sędziego strzelectwa dynamicznego doc
9.  Wniosek o przedłużenie ważności licencji sędziowskiej  doc
10.  Zmiana barw klubowych  pdf
11.  Druk wpłaty za licencję PZSS xls
12.  Druk wpłaty za licencję sędziego strzelectwa sportowego xls
13.  Druk wpłaty za egzamin na patent strzelecki xls
14.  Druk wpłaty składki członkowskiej na konto ŁZSS xls
15.  Przepisy bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym pdf
16.  Skrócone dane dotyczące ograniczeń w broni sportowej pdf
17.  Skrócone dane dotyczące czasów konkurencji w strzelectwie sportowym pdf
18.  Obrona konieczna, stan wyższej konieczności i inne artykuły KK pdf
19.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące badań sportowo-lekarskich pdf
20.

 DEKLARACJA przystąpienia klubu do ŁZSS 

doc
21.

 KARTA  EWIDENCYJNA  KLUBU  SPORTOWEGO

doc
22.  WZÓR  REGULAMINU  ZAWODÓW  doc
23.  Wzór komunikatu z zawodów strzeleckich w pełnych konkurencjach xls
24.  Wzór komunikatu z zawodów strzeleckich w konkurencjach open xls
25.  REGULAMIN UZYSKIWNIA UPRAWNIEŃ PROWADZĄCEGO STRZELANIE  pdf
26.  Program kursu prowadzącego strzelanie pdf
27.  Wniosek o przyznanie uprawnień  PROWADZĄCEGO  STRZELANIE  doc
28.  Zgłoszenie udziału  doc
29.  Potwierdzenie udziału  doc

wykonanie:Antoni Kamiński