Strzelectwo sportowe - ŁZSS :: Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, historia, wyniki, regulaminy, aukcje, przepisy
 

 

 

 
Pliki do pobrania

Lp. Opis Format pliku
1.  Wniosek o przedłużenie ważności  LICENCJI  KLUBOWEJ pdf
2.  Wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej  pdf
3.  Wniosek o uaktualnienie PATENTU  STRZELECKIEGO pdf
4.  Wniosek o przyjęcie klubu do PZSS i przyznanie LICENCJI  KLUBOWEJ pdf
5.

 DEKLARACJA przystąpienia klubu do ŁZSS 

doc
6.

 KARTA  EWIDENCYJNA  KLUBU  SPORTOWEGO

doc
7.  Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej doc
8.  Karta pracy sędziego strzelectwa sportowego doc
9.  Karta pracy sędziego strzelectwa dynamicznego doc
10.  Wniosek o przedłużenie ważności licencji sędziowskiej  doc
11.  Zmiana barw klubowych  pdf
12.  Wniosek o przyznanie LICENCJI TRENERA strzelectwa sportowego pdf
13.  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SPORCIE STRZELECKIM pdf
14.  Standardy przyjęte przez PZSS obowiązujące podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki  pdf
15.  Skrócone dane dotyczące ograniczeń w broni sportowej pdf
16.  Skrócone dane dotyczące czasów konkurencji w strzelectwie sportowym pdf
17.  Obrona konieczna, stan wyższej konieczności i inne artykuły KK pdf
18.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące badań sportowo-lekarskich pdf
19.  WZÓR  REGULAMINU  ZAWODÓW  doc
20.  Wzór komunikatu z zawodów w strzelectwie sportowym xls
21.  Wzór komunikatu z zawodów strzeleckich w konkurencjach open xls
22.  REGULAMIN UZYSKIWNIA UPRAWNIEŃ PROWADZĄCEGO STRZELANIE  pdf
23.  Program kursu prowadzącego strzelanie pdf
24.  Wniosek o przyznanie uprawnień  PROWADZĄCEGO  STRZELANIE  doc

wykonanie:Antoni Kamiński