R E K O R D Y
województwa ³ódzkiego
od 2013 roku

KARABIN           PISTOLET

 

REKORDY  województwa ³ódzkiego do 2012 roku