Strzelectwo sportowe - ŁZSS :: Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, historia, wyniki, regulaminy, aukcje, przepisy
 

 

ŁÓDZKI   ZWIĄZEK  STRZELECTWA  SPORTOWEGO

91-427 Łódź, ul. A. Kamińskiego 7/9
www.strzelectwo.lodz.pl

NIP:  725-13-98-920        REGON:   471438295        KRS:  0000079862

Konto bankowe:
PKO BP
91 10203352 0000170200109363

 

ZARZĄD  ZWIĄZKU  (kadencja 2017-2020):

1.

  Antoni Kamiński

  P R E Z E S

2.

  Stefania Puzio

  Skarbnik

3.

  Bożena Kuźma

  Sekretarz - Przewodn. Kolegium Sędziów

4.

  Grzegorz Pietrzyk

  Kierownik Sportowy - trener koordynator

5.

  Włodzimierz Łuczyński

  członek Zarządu 

6.

  Małgorzata Cichecka

  członek Zarządu

7.

  Robert Piwowarski

  członek Zarządu

KOMISJA  REWIZYJNA  (kadencja 2017-2020):

1.

  Piotr Barański

  Przewodniczący 

2.

  Tomasz Kauc

  członek Komisji

3.

  Aleksandra Soszka

  członek Komisji

wykonanie: Tomasz Górski